Lợi ích gạch không nung

Lợi ích gạch không nung

Tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 10/04/2021 07:25 PM

Nguyên liệu sản xuất: Tro xỉ, cát đá mạt, xi măng, không dùng đất, quy trình sản xuất không nung đốt, nên tiết kiệm nhiên liệu, tránh nạn phá rừng, không phát khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Dây chuyền sản xuất tự động hoá cao

Ngày đăng: 10/04/2021 07:25 PM

Sử dụng ít công nhân, tiết kiệm chi phí vận hành so với sản xuất gạch thông thường khác

Cường độ chịu lực cao

Ngày đăng: 10/04/2021 07:25 PM

Cường độ chịu lực có thể đáp ứng theo nhu cầu sử dụng của công trình;

Tiến độ thi công nhanh

Ngày đăng: 10/04/2021 07:24 PM

• Giảm các chi phí phụ như: vận tải, vệ sinh, hao hụt, xây tô, hoàn thiện bề mặt
Zalo