Tin tức

Tin tức

Mất bao lâu để sản xuất được một mẻ gạch không nung?

Ngày đăng: 10/04/2020 07:53 AM

Máy cố định: cho năng suất cao hơn, phù hợp thi công tại các công trình có diện tích nhỏ. Tuy nhiên, hạn chế của kiểu máy cố định chính là khó có thể sản xuất các cấu kiện bê tông phức tạp hoặc có kích thước lớn mà đây lại là ư điểm chính của máy di động.

Sử dụng gạch không nung, từ chính sách đến thực tiễn

Ngày đăng: 10/04/2020 07:53 AM

Có thể thấy, từ nhiều năm nay, phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN) là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường, tuy nhiên kết quả từ Chương trình phát triển VLXDKN như thế nào thì cần có sự nhìn nhận đúng đắn.
Zalo